Zysk operacyjny wyniósł 389,3 mln zł wobec 487,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 180,89 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 4 377,63 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 274,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 076,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13 123,75 mln zł w porównaniu z 13 634,24 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. Grupa Tauron wypracowała ponad 13,1 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza ok. 4% spadek r/r. Wpływ na to miał niższy wolumen sprzedaży detalicznej energii elektrycznej (o 12%), który został częściowo zniwelowany wzrostem wolumenu sprzedaży na rynku hurtowym (o 4%). Kolejnymi czynnikami, które przyczyniły się do spadku przychodów, był niższy wolumen sprzedaży węgla poza Grupę, z uwagi na nadpodaż tego surowca na rynku oraz niższa o 3,6% stawka za usługi dystrybucyjne do odbiorców końcowych" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Grupa Tauron uzyskała w I-III kw. br. EBITDA na poziomie 2,5 mld zł, co oznacza spadek o prawie 14% r/r. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (70%), w dalszej kolejności Wytwarzanie (18%) i Sprzedaż (16%). Osiągnięta od początku 2016 r. marża EBITDA wyniosła 18,7% i była niższa o ok. 2,1 pkt proc. r/r, podano także.

Wyniki EBITDA w segmentach Dystrybucja, Sprzedaż, Wytwarzanie i Wydobycie ukształtowały się na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2015 r.

"Zysk netto Grupy Tauron w okresie I-III kwartałów 2016 r. wyniósł 276,1 mln zł. Na ten poziom istotnie wpłynęły odpisy wartości majątku wytwórczego Grupy dokonane w I półroczu br. na łączną kwotę 700 mln zł" - napisano także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 498,96 mln zł wobec 1 608,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)