"Planowana jest emisja obligacji hybrydowych o wartości ok. 800 mln zł obejmowanych przez EBI w ramach Planu Junckera" - powiedział prezes Remigiusz Nowakowski podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że te obligacje nie obciążają wskaźnika dług netto/EBITDA.

"My mówimy o obligacjach hybrydowych, ale mamy na myśli obligacje podporządkowane. To jest instrument, którego główną cechą jest to, że jest podporządkowany pod finansowanie senioralne" - wyjaśnił wiceprezes Marek Wadowski.

"Ustalamy z EBI ostateczne warunki, będzie to klasyczny papier, jak obligacje senioralne" - dodał wiceprezes.

W ramach zapewnienia sobie stabilnego finansowania w długim terminie, Tauron planuje także m.in. wydłużenia średnioważonego okresu zapadalności długu, który na koniec września wynosił 60 miesięcy.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)