Farmacol odnotował 21,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 22,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Zysk operacyjny wyniósł 21,51 mln zł wobec 18,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 483,19 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 1 457,75 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 94,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 75,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 557,73 mln zł w porównaniu z 4 437 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 20,03 mln zł wobec 26,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Farmacol to dystrybutor farmaceutyczny, notowany na warszawskiej giełdzie od 1999 r.

(ISBnews)