Zysk operacyjny wyniósł 5,44 mln zł wobec 12,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,06 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 48,37 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 9,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 93,25 mln zł w porównaniu z 112,48 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spadły o 17% r/r. "Zasadniczą przyczyną takiego stanu jest zmiana polityki rządowej w stosunku do odnawialnych źródeł energii i zatrzymanie inwestycji energetyki wiatrowej w Polsce. Poza spadkiem sprzedaży do tego sektora, powyższe zjawisko wywołuje na krajowym rynku także zwiększoną podaż żurawi mobilnych, co sprzyja spadkowi cen usług świadczonych tymi maszynami w innych branżach. Druga istotna przyczyna zmniejszenia przychodów to wstrzymanie lub opóźnianie niektórych publicznych przetargów, co ma zdecydowanie negatywny wpływ na obroty spółki Gastel Prefabrykacja S.A." - czytamy w raporcie.

Niższa sprzedaż przełożyła się na niższe koszty operacyjne, jednak spadek obrotów przyniósł zmniejszenie zysku na sprzedaży o ponad 50% r/r tj. z kwoty 17,8 mln zł do 8,7 mln zł.

"Pozostała działalność operacyjna podwyższa nieco ten wynik do EBIT na poziomie 11,6 mln zł, ale różnica w stosunku do 9 miesięcy 2015 r. wynosi ponad 40%. Po rozliczeniu działalności finansowej wynik brutto wyniósł 8,6 mln zł, czyli mniej o 50% w relacji do okresu styczeń – wrzesień 2015 r. Wynik netto odnotowano w na poziomie 9,1 mln zł czyli o blisko 30% mniej niż w analogicznym okresie 2015 r." - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 7,71 mln zł wobec 10,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. W 2015 r. spółka miała 155,7 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)