"Przy założeniu spełnienia wszystkich warunków umownych strony określiły najpóźniejszy termin zawarcia umowy sprzedaży na dzień 24 stycznia 2017 r. Najistotniejszym z nich jest uzyskanie standardowych dla tego typu transakcji ubezpieczeń. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych" - czytamy w komunikacie.

Zarząd szacuje, że w następstwie rozliczenia transakcji, w tym spłacie kredytu, środki pieniężne spółki, po rozliczeniu zobowiązań związanych ze sprzedażą, wzrosną o nie mniej niż 49 mln zł. Aby ocenić wpływ sprzedaży na wynik skonsolidowany należy uwzględnić pozycje pomniejszające przychód, w tym m.in.: wartość nabycia nieruchomości, wpływ długoterminowych umów najmu budynku pomiędzy podmiotami z Grupy Marvipol a potencjalnym nowym właścicielem nieruchomości, rozliczenie wcześniejszej spłaty kredytu refinansującego budynek, amortyzację, obciążenia podatkowe, koszty transakcyjne, podano również.

Budynek biurowy Prosta Tower został oddany do użytku w I kw. 2011 r. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 6 084 m 2.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2015 r. spółka miała 694 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)