"Ugoda zawarta z zamawiającym czyli PKP PLK, Miastem Łódź oraz PKP wyczerpuje wszelkie roszczenia konsorcjum tytułem dodatkowego wynagrodzenia w związku z przedłużeniem do końca sierpnia 2016 r. prac na kontrakcie Łódź Fabryczna, na podstawie aneksów nr 4 i nr 5" – czytamy w komunikacie.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238 mln zł mln zł w 2015 roku.

(ISBnews)