Piętnastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 0,9% spadku do 2,6% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 0,61% wzrostu r/r w październiku (wobec wzrostu o 3,2% r/r we wrześniu).

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,3% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% niższym w porównaniu z wrześniem br." - czytamy w komunikacie. 

W okresie styczeń-październik br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 3,1% r/r.

Spadek w 20 z 34 działów przemysłu

Spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 20 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w październiku 2016 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ogółem produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w październiku br. o 1,3% niższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 2,4%) i o 2,5% niższa w porównaniu z wrześniem br.

"W stosunku do października ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji napojów – o 16%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 10,7%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 8,7%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,8%, metali – o 5,3%, maszyn i urządzeń – o 4,3%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 3,9%" - czytamy w komunikacie.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 14 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 7%, wyrobów tekstylnych – o 5,3%, pozostałego sprzętu transportowego – o 5,1%, artykułów spożywczych – o 4,8%, mebli – o 4,4%, podał też Urząd.

"W stosunku do października ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 26,2%, w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 22,9%, a w specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 13,1%" - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: Nagły zwrot w sprawie kwoty wolnej. Podwyżka już od początku 2017 roku?