"Emitent oraz podmiot zależny emitenta - spółka pod firmą E003B7 Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (SPV) rozpoczęli w dniu 14-09-2016 roku proces uzgodnień ze spółkami Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie oraz Tauron Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, dotyczący zmiany treści postanowień kontraktu z dnia 17 kwietnia 2014 roku na budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku" - czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie powyższych negocjacji dotyczących zmiany treści postanowień kontraktu wynika z tego, iż po zawarciu kontraktu oraz po przejęciu przez Rafako terenu budowy, zostały przeprowadzone przez podwykonawcę szczegółowe badania gruntu pod planowanym blokiem energetycznym, w wyniku których stwierdzono, że grunt ten, wbrew wcześniejszym badaniom przeprowadzonym na zlecenie zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie nadaje się do posadowienia bezpośredniego budowli wchodzących w skład bloku.

"Celem uniknięcia katastrofy budowlanej konieczne więc było wykonanie przez SPV prac dodatkowych, których wykonanie nie było możliwe do przewidzenia na etapie przygotowywania oferty na budowę, a polegających na wykonaniu posadowienia pośredniego budowli bloku w postaci pali i ścian szczelinowych. Prace te zostały zlecone wyspecjalizowanym podmiotom i wykonane w latach 2015-2016" - czytamy dalej.

Dodatkowo okazało się, że wykonawca musi znacznie zwiększyć tonaż konstrukcji stalowych szeregu obiektów budowlanych realizowanych w ramach budowy bloku w stosunku do tonażu ujętego w wynagrodzeniu wykonawcy. Zostało to spowodowane zmianą obowiązujących norm technicznych, mających bezpośredni i istotny wpływ na realizację kontraktu.

"Po wykonaniu powyższych prac, Rafako S.A. oraz SPV doręczyło w dniu 14 września 2016 roku zamawiającemu wniosek o podwyższenie ceny kontraktu o kwotę 127 mln zł oraz wydłużenie terminu realizacji kontraktu o 10 miesięcy" - napisano także.

W tym samym dniu miało miejsce spotkanie negocjacyjne w sprawie podwyższenia ceny kontraktu oraz wydłużenia terminów realizacji kontraktu, na którym to spotkaniu strony postanowiły rozpocząć proces uzgodnień dotyczący zmiany treści postanowień kontraktu.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG w upadłości układowej. W 2015 r. spółka miała 1,55 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)