Brzezinski: amerykańska polityka zagraniczna nie zostanie przeorientowana

WIDEO