Warszawa, 22.11.2016 (ISBnews) - Konsumpcja paliw ciekłych w Polsce wzrosła o 10% r/r do 21,36 mln m3 w I-III kw. 2016 r. podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). Z zagranicy sprowadzono 6,44 mln m3 paliw, co stanowiło 30% wielkości oficjalnego rynku polskiego, podano także.
"Po 3 kwartałach 2016 roku wyniki rynkowe sektora paliwowego w Polsce były jeszcze lepsze, niż po I półroczu br. Przyczyniła się do tego znaczna poprawa oficjalnej sprzedaży paliw w sierpniu i we wrześniu, co było następstwem wprowadzenia w życie zapisów 'Pakietu paliwowego' i 'Pakietu energetycznego'. Dodatkowymi elementami wspierającymi rynek były tez korzystne ceny paliw i będąca wciąż na plusie polska gospodarka. W stosunku do I półrocza 2016 wynik rynkowy był wyższy o 3 punkty procentowe, a w stosunku do 3 kwartałów 2015 wzrost wyniósł 10%. Takie wyniki zostały osiągnięte w warunkach lekkiego ograniczenia produkcji krajowej, spadku eksportu i znacznego zwiększenia oficjalnego importu paliw" – czytamy w komunikacie.
Oficjalna konsumpcja oleju napędowego w okresie I-III kw. 2016 r. była wyższa od stanu z pierwszych 9 miesięcy 2015 r. o 12% i wyniosła 12,41 mln m3. Oficjalny import uzupełniający wyniósł 23% całości tego rynku i był o 71% wyższy niż przed rokiem.
Konsumpcja benzyn silnikowych wzrosła o 12% r/r. Oficjalny import benzyn wzrósł o 30%, a jego udział w krajowym rynku benzyn wyniósł 13%. Kierowcy kupili 4,23 mln m3 tego gatunku paliwa.
Sprzedaż gazu płynnego LPG była na poziomie o 6% wyższym, niż przed rokiem i wyniosła 3,3 mln m3. Autogaz stanowił w tej wielkości około 2,8 mln m3 i było to około 66% rynku benzyn silnikowych. To o 4 pkt proc. mniej niż po trzech kwartałach 2015. Gaz płynny LPG w większości pochodzi z importu. Po 9 miesiącach 2016 udział importu w zaopatrzeniu rynku wyniósł 84% - tyle samo, co w roku poprzednim, podano także.
"Rynek krajowy 3 głównych paliw transportowych (benzyn, oleju napędowego oraz LPG) wykazał wynik lepszy o 11% od notowanego dla 9 miesięcy 2015, przy czym udział importu w tym segmencie rynku paliw ciekłych wzrósł do 31% z 27 obserwowanych przed rokiem. Wolumen tego wzrostu to 1,5 mln m3 przy całkowitym zużyciu paliw przez pojazdy silnikowe na poziomie 20 mln m3 paliw ciekłych (o 2 mln m3 więcej, niż przed rokiem), z czego z importu pochodziło 6,3 mln m3" - czytamy dalej.
Bilans obrotów międzynarodowych po trzech kwartałach 2016 wykazuje – w odróżnieniu od wyniku przed rokiem - wyraźną nadwyżkę importu paliw nad wielkością eksportu. Ta różnica to obecnie 2,5 mln m3, podczas gdy przed rokiem było to jedynie 100 tys. m3. Jest to też o około 1 mln m3 więcej niż notowano po I półroczu 2016. "Co istotne, wynik ten osiągnięto przy zmniejszonej produkcji krajowej. Mimo podejmowanych działań zaradczych, szara strefa wciąż skutecznie lokuje na rynku paliwa, a tym samym rzeczywista różnica powinna być jeszcze większa. W rękach służb kontrolnych pozostaje ograniczenie wpływu tego negatywnego zjawiska na ekonomikę działania producentów oraz na zwiększenie wpływów budżetowych z tytułu podatków od paliw, ale też z tytułu CIT od przedsiębiorców" – podsumowano w komunikacie.
(ISBnews)