Finansowanie ma zostać przeznaczone na realizację programu inwestycyjnego w segmencie dystrybucji obejmującego modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych w latach 2017-2019. Szacowana wielkość łącznych nakładów kapitałowych w tym okresie to ok. 800 mln euro.

"Zakładany scenariusz przewiduje podpisanie umowy o finansowanie w formie emisji obligacji hybrydowych przez Energa SA z końcem pierwszego kwartału 2017 roku" – czytamy w komunikacie.

Obecnie program inwestycyjny Grupy Energa będący przedmiotem finansowania podlega wewnętrznej ocenie przez EBI.

Finansowanie w formie emisji obligacji hybrydowych będzie trzecim finansowaniem, jakie spółka pozyska z EBI. Poprzednie dwie umowy długoterminowego kredytu inwestycyjnego, zawarte w 2009 roku (kwota 1 050 mln zł) oraz w 2013 roku (kwota 1 000 mln zł) także finansowały program rozbudowy i modernizacji aktywów dystrybucyjnych grupy.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)