"W roku obrotowym 2016/2017 zakładamy wzrost przychodów ze sprzedaży o 10% r/r, do poziomu 344 mln zł oraz utrzymanie zysków na dotychczasowym poziomie" – napisał Jurczak w liście do akcjonariuszy.

Prognoza Grodna zakłada osiągnięcie w r. fin. 2016/2017 to 16 mln zł EBITDA, 12,4 mln zł EBIT oraz 9,1 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost tych wyników o 1% r/r.

"W kolejnych latach będziemy konsekwentnie realizować założone cele strategiczne, umacniając pozycję spółki w branży. Naszym celem jest osiągniecie pozycji w pierwszej trójce na rynku dystrybucji artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych w Polsce w perspektywie 2-3 lat" - zapowiedział prezes.

Grodno S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim. W październiku 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

(ISBnews)