"(...) konieczne jest utrzymanie przez pewien czas sprzyjającej polityki pieniężnej, szczególnie w związku ze spadkiem inwestycji i notowanym ostatnio spowolnieniem PKB. Jednak stały spadek bezrobocia, wzrost płacy minimalnej i wyższe koszty socjalne niektórych nietypowych umów o pracę mają spowodować dalszy wzrost wynagrodzeń i ograniczyć nierówność dochodów. Stabilizacja cen energii, wzrost transferów społecznych i przerzucenie nowych podatków na konsumentów przyczynią się do powrotu inflacji w przejętych ramach pod koniec 2017 r." - napisano w raporcie OECD.

"Na podstawie tych prognoz OECD, bank centralny powinien stopniowo zacząć wtedy normalizowanie stóp procentowych, aby zapobiec przegrzaniu gospodarki w przyszłości. Wyzwaniem będzie jednak decyzja dotycząca terminu i tempa normalizacji polityki pieniężnej, biorąc pod uwagę niepewność globalnych zjawisk gospodarczych i ryzyko turbulencji finansowych (na przykład potencjalnych napięć spowodowanych przez odmienne posunięcia w polityce pieniężnej w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro)" - dodano.

OECD uważa, że reforma systemu opodatkowania dochodów z pracy jest pożądana.

"(...) rząd rozważa połączenie składek na ubezpieczenia społeczne z PIT w jeden podatek, który miałby zostać wprowadzony w 2018 r. Jeden podatek łączyłby się z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku. Przewiduje się, że wyższe stawki podatkowe dla więcej zarabiających skompensują skutek zwiększenia kwoty wolnej od podatku dla budżetu państwa" - napisano.

"Ogólnie rzecz biorąc pożądana jest reforma systemu opodatkowania dochodów z pracy; dzięki takiej reformie stawki opodatkowania dochodów z pracy byłyby bardziej progresywne i zmniejszyłyby różnice w traktowaniu opodatkowania różnych umów o pracę" - dodano.

Wśród zaleceń OECD dla Polski jest również: "Podwyższenie ustawowego wieku emerytalnego zgodnie z wcześniejszymi planami, a jeżeli wcześniejsze przechodzenie na emeryturę zostanie dopuszczone, zagwarantowanie zrównania wieku mężczyzn i kobiet, bez strat aktuarialnych".

>>> Czytaj też: OECD: Ostatnie 20 lat to historia sukcesu Polski. "Imponujący postęp w podnoszeniu poziomu życia"