"Nadzwyczajne walne zgromadzenie [...] postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy nadzwyczajnej dla akcjonariuszy kwotę 14 989 875,03 zł pochodzącą z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków osiągniętych w latach ubiegłych. Wypłata dywidendy nadzwyczajnej nastąpi poprzez pomniejszenie (rozwiązanie w części) o kwotę 14 989 875,03 zł kapitału zapasowego spółki w jego części powstałej z zysków spółki osiągniętych w latach ubiegłych" – czytamy w projekcie uchwały.

Dywidendą nadzwyczajną ma być objętych 12 811 859 akcji, zaś na jedną akcję przypadnie kwota 1,17 zł.

Dzień dywidendy nadzwyczajnej zaproponowano na 9 stycznia 2017 r., a termin wypłaty na 23 stycznia 2017 r.

"Rekomendację tę zarząd spółki uzasadnia stabilną sytuacją finansową spółki oraz jej grupy kapitałowej oraz zadowalającym portfelem zleceń grupy, a także pozytywnym cash flow spółki w wysokości 47,5 mln zł pochodzącym przede wszystkim z transakcji sprzedaży akcji spółki Budlex S.A. i rozliczeniem tej transakcji w październiku 2016 roku" – podano w uzasadnieniu.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. miała 1,76 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)