Akcje Abadon Real Estate (dawniej Variant) wracają do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek, 1 grudnia br., po rocznej przerwie. Zawieszenie notowań akcji spółki było związane z jej reorganizacją i zaniechaniem dotychczasowej działalności, podał Abadon.

"Abadon Real Estate jest zupełnie innym podmiotem od tego, który nabyliśmy w kwietniu br. Za nowym brandem idzie nowy przedmiot działalności, wpisujący się w profil biznesowy holdingu oraz wykorzystujący jego ponad 15-letnie doświadczenie w działalności na rynku deweloperskim. Wprowadzamy na rynek spółkę, która oferuje nową, atrakcyjną dla inwestorów jakość, podmiot o jasno określonej strategii rozwoju, której realizacja pozwoli sukcesywnie zwiększać wartość spółki dla akcjonariuszy. Na podstawie przeprowadzonych analiz widzimy duży, perspektywiczny rynek działalności dla utworzonego podmiotu. Wierzymy, że szybko znajdzie to swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki" - powiedział prezes Michał Sapota, cytowany w komunikacie.

Wznowienie obrotu akcjami nastąpi od razu w systemie notowań ciągłych.

Obecnie głównym kontrahentem Abadon Real Estate jest holding Murapol. Strategia Grupy zakłada intensywne wychodzenie z ofertą do szerokiego grona podmiotów, w tym zagranicznych inwestorów finansowych, którzy są zainteresowani realizacją projektów nieruchomościowych w Polsce, takich jak inwestycje mieszkaniowe, budynki komercyjne czy obiekty użyteczności publicznej. Zwiększeniu konkurencyjności oferty Abadon Real Estate będzie sprzyjać, planowana w kolejnych etapach rozwoju, rozbudowa sieci sprzedaży oraz bazy operacyjnej we wszystkich miastach zamieszkałych przez więcej niż 250 tys. osób oraz w wybranych o liczbie ponad 100 tys. mieszkańców, podano również.

Abadon Real Estate pełni funkcję wehikułu inwestycyjnego, który konsoliduje spółki oferujące pełną obsługę projektów w obszarze nieruchomości, począwszy od fazy pozyskania nieruchomości oraz zaawansowanych, wielowymiarowych due dilligence i koncepcji, poprzez realizację, po etap wyjścia z inwestycji. W skład Grupy Abadon Real Estate wchodzą Partner S.A. i Cross-Bud S.A., oferujące usługi zasadnicze w procesie realizacji inwestycji deweloperskich, Murapol Architects Drive Sp. z o.o. - pracownia architektoniczno-instalatorska oraz Turnkey - Home Design Sp. z o. o - świadcząca usługi wykańczania mieszkań pod klucz. Do Grupy należą również Major Facility Management Sp. z o.o., oferująca usługę zarządzania nieruchomościami, agencja reklamowa - WHIZZ S.A., a także Murapol Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., która zapewnia obsługę administracyjno-księgową.

W III kwartale 2016 r. Grupa Abadon Real Estate wypracowała 4,5 mln zł zysku netto przy blisko 39,5 mln zł przychodów.

Abadon Real Estate należy do holdingu Murapol. Oferuje obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego projektów nieruchomościowych, w tym akwizycje nieruchomości, usługi architektoniczne, generalne wykonawstwo, ogólnokrajowy handel materiałami budowlanymi, usługi sprzedaży oraz komercjalizacji, usługi wykańczania mieszkań pod klucz oraz facility management, usługi księgowo-rachunkowe, controling finansowy oraz obsługę marketingowo-reklamową.

(ISBnews)