Polska plasuje się na siódmym miejscu w Unii Europejskiej wśród państw z najniższym bezrobociem. Europejskim liderem są Czechy, w których wskaźnik ten wynosi zaledwie 3,8 proc.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,7 proc. w październiku bieżącego roku wobec 5,8 proc. w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W październiku 2015 r. wynosiła 7,3 proc.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 981 tys. w październiku wobec 996 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

>>> Czytaj też: W Poznaniu pracuje prawie każdy, w Szydłowcu szaleje bezrobocie. Najnowsze dane o rynku pracy

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec października 8,2 proc.

Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 9,8 proc. w październiku 2016 r. wobec 9,9 proc. zanotowanych miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 10,6 proc. Konsensus rynkowy wynosił 10 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 8,3 proc. w październiku wobec 8,4 proc. we wrześniu br. i wobec 9,1 proc. rok wcześniej.

Najwyższe bezrobocie w Unii wciąż notuje się w Grecji (23,4 proc.). Na drugim końcu zestawienia plasują się Czechy. Stopa bezroboci wynosi tu jedynie 3,8 proc.

>>> Czytaj też: Rafalska: Skończyły się prace sezonowe, a bezrobocie nam spada