Spółka zależna Elemental Holding sfinalizowała zakup 51% udziałów w spółce AWT Recycling Ltd. z Wielkiej Brytanii, specjalizującej się w recyklingu katalizatorów samochodowych, poinformowała spółka. Brytyjska spółka planuje osiągnięcie ok. 30-40% udziałów w rynku dzięki wzmocnieniu sieci zakupowej na terenie Anglii oraz dalszej ekspansji w Irlandii, Szkocji i Walii, podano także.

"Szacuje się, że roczna wielkość rynku zużytych katalizatorów samochodowych w Wielkiej Brytanii to 1,5 mln sztuk. Spółka AWT będzie dalej inwestować w infrastrukturę w swoich zakładach przetwarzania i magazynowania, w tym zaawansowaną technologicznie linię do samplingu monolitu ceramicznego oraz doposażenie wewnątrzzakładowego laboratorium. W połączeniu ze skalą geograficzną zbudowaną przez Elemental Holding pozwoli to na szybki rozwój i wejście na nowe rynki" - powiedział prezes Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.

Spółka zależna Elemental Holding zobowiązała się do dokapitalizowania AWT Recycling w formie pożyczki z przeznaczeniem na rozwój działalności. Nabycie udziałów w AWT Recycling sfinansowane zostało ze środków własnych i traktowane jest jako inwestycja długoterminowa, podano także.

"AWT Recycling to powszechnie znany w Anglii inicjator nowych standardów i rozwiązań. Oferuje swoim partnerom dostęp do platformy internetowej oraz katalogu katalizatorów, które umożliwiają prowadzenie transakcji w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach. Na wewnętrzne potrzeby spółka wykorzystuje technologie IT do zarządzania ryzykiem zmian kursów walut oraz cen metali na giełdzie" - powiedziała odpowiedzialna za inwestycje międzynarodowe Marta Rutkowska, również cytowana w komunikacie.

AWT Recycling Ltd. działa na rynku brytyjskim od 7 lat. W oparciu o innowacyjne narzędzia IT i modele zakupowe prowadzi zbiórkę, transport i przetwarzanie zużytych katalizatorów samochodowych, podano również.

"To kolejna akwizycja zrealizowana przez Elemental Holding - w październiku 2016 roku przejęte zostało 51% udziałów w zakładach recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych i płytek drukowanych w fińskiej spółce Kat-Metal Oy z siedzibą w Tervajoki. Skandynawska firma planuje ekspansję w Estonii, Szwecji oraz pozyskanie strategicznych partnerów w Norwegii i Danii" - czytamy w komunikacie.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)