"Zarząd szacuje, że poza osiąganiem przychodów z bieżącej działalności, rozwijanej drogą organiczną, spodziewane dodatkowe wpływy wynikające z podjętej współpracy wyniosą według wstępnego harmonogramu ustalonego między stronami od czerwca 2017 r., 300 tys. zł miesięcznie - co będzie wynikać z docelowej wielkości wolumenów przerabianych opon" - czytamy w komunikacie.

Współpraca między podmiotami w oparciu o planowaną instalację w Krośnie Odrzańskim rozpocznie się w II kw. 2017 r. i opierać się będzie, tak jak dotychczas, na realizacji stałych zamówień tzw. paliwa alternatywnego, wyprodukowanego ze zużytych opon - w tym celu w zakładzie produkcyjnym w Krośnie Odrzańskim istotnemu zwiększeniu ulegną docelowe moce produkcyjne, podano także.

Spółka podkreśliła, że termin uzgodnienia szczegółów współpracy nie uległ zmianie (IV kw. 2016 r.), a jej realizacja w oparciu o zwiększone, w stosunku do obecnych, wolumeny rozpocznie się w II kw. 2017 r., tj. tak jak wskazywano wcześniej.

"Znaczącej zmianie natomiast podlegają zasady współpracy między podmiotami - obecnie polegać będą na realizacji przez spółkę zależną Recykl Organizacja Odzysku cyklicznych zamówień realizowanych w trybie cotygodniowym na rzecz partnera branżowego. Ich przedmiotem jest przerób znaczących wolumenów opon celem uzyskania produktu finalnego w postaci tzw. paliwa alternatywnego ('chips')" - czytamy dalej.

Spółka, włączając wspomnianą współpracę, w 2017 roku podda odzyskowi i recyklingowi ponad 100 tys. ton zużytych opon z przeznaczeniem na produkcję tzw. paliwa alternatywnego, czystego granulatu SBR oraz kordu stalowego. Podjęta współpraca istotnie przyczynia się do dalszego umocnienia pozycji rynkowej Grupy Recykl, którego udziały rynkowe w chwili obecnej przekraczają 60%, podano także.

Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Grupa posiada zakłady w Śremie, Krośnie Odrzańskim i Chełmie oraz sieć zbiórki. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r.

(ISBnews)