Zysk netto Stalprofilu to 4,93 mln zł w I kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniejWarszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 4,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,98 mln zł wobec 0,71 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 336,4 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 141,93 mln zł rok wcześniej.

"Grupa w I kwartale 2017 roku sprzedała łącznie ponad 57 tys. ton wyrobów hutniczych. Łączny wolumen sprzedaży był wyraźnie wyższy, o prawie 48% r/r. Zrealizowany wolumen sprzedaży grupa zawdzięcza swojej aktywności rynkowej, szerokiej ofercie asortymentowej i wydajnej infrastrukturze logistycznej zarówno na składzie handlowym w Katowicach, jak i na zmodernizowanym składzie w Dąbrowie Górniczej" – czytamy w raporcie.

Z kolei w segmencie infrastruktury w I kw. 2017 Stalprofil zrealizował przychody wyższe o 195% r/r, dzięki wyraźnemu wzrostowi sprzedaży przez spółkę zależną Izostal rur izolowanych dla Gaz-System S.A., w wyniku realizacji zamówień pozyskanych w trybie przetargów publicznych.

"Spółka Izostal S.A., na dzień publikacji niniejszego raportu, posiada w portfelu zamówienia z Gaz-System S.A. na dostawy rur DN 1000 i DN 700, na łączną wartość netto ok. 349 mln zł, z czego zamówienia o wartości ok. 250 mln zł są do wykonania w roku 2017" – czytamy dalej.

W I kw. 2017r., z uwagi na deficyt zamówień dla wykonawców usług budowy gazociągów dużych i średnich ciśnień, grupa nie zdołała odzyskać rentowności w tym obszarze działalności, wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 3,81 mln zł wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. W 2016 r. miała 800 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)