PEM nabył 4 794 akcje własne w ramach zakończonego programu skupuWarszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEM) nabył w ramach zakończonego skupu akcji własnych 4 794 akcje, stanowiące 0,1% udziału w kapitale zakładowym i 0,1% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, za średnią cenę jednostkową 40,03 zł, podała spółka.

"1. Łączna liczba nabytych akcji wynosi 4 794 i odpowiada 4 794 głosom na walnym zgromadzeniu spółki,
2. Łączna liczba nabytych akcji stanowi 0,1% udziału w kapitale zakładowym spółki i 0,1% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki,
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł, a łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 4 794 zł,
4. Akcje w liczbie 4 794, zostały nabyte za łączną kwotę 191 900,12 zł.
5. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosi 40,03 zł.
6. Łączna liczba posiadanych przez spółkę akcji własnych wynosi 4 794, co uprawnia do 4 794 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 0,1% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 0,1 % głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)