15 maja 2020 r. spółki grupy kapitałowej Redan wystąpiły do PFR między innymi o wykładnię różnic w definicji statusu średniego przedsiębiorcy pomiędzy regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Małych i Średnich Firm" a decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzająca warunki przyznawania pomocy publicznej z 27 kwietnia 2020 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z 27 kwietnia 2020 r., podano.

"Jednak w dniu 28 maja 2020 r. weszła w życie zmiana Regulaminu MŚP, która doprecyzowała zapisy dotyczące określania statusu wielkości przedsiębiorstwa [...]. Według tej definicji, ze względu na posiadane przez Redan akcje TXM SA w restrukturyzacji, zarówno Redan, jak i Top Secret Sp. z o.o. powinny być traktowane jako duże przedsiębiorstwa. Wprowadzono również termin 14 dni roboczych na zwrot subwencji, w przypadku gdy wnioskodawca otrzymał ją na podstawie błędnych danych" - czytamy w komunikacie.

Termin 14 dni roboczych upływa 18 czerwca 2020 r. Mimo że Redan nie otrzymał odpowiedzi od PFR na wskazane powyżej pisma, zarządy zdecydowały o zwrocie subwencji.

Redan prowadzi analizę możliwości i celowości wystąpienia o wsparcie z PFR w ramach tarczy dla dużych przedsiębiorstw, podsumowano.

Reklama

6 maja spółki Redan i Top Secret wystąpiły o dofinansowanie wynagrodzeń w związku z koronawirusem i uzyskały pozytywne decyzje o wsparciu w wysokości 1 mln zł, a także wystąpiły o subwencję finansową z PFR w ramach transzy dla małych i średnich przedsiębiorstw każda po 3,5 mln zł.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.