Obecnie kapitał spółki dzieli się na 5,65 mln akcji.

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 1 500 000 zł, to jest do kwoty nie niższej niż 5 650 001 zł i nie wyższej niż 7 150 000 zł, poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1 500 000 akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł każda" - czytamy w projekcie uchwały.

Podano również, że w interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru akcji serii E.

"Emisja akcji serii E jest celowa z uwagi na potrzeby inwestycyjne spółki związane z rozwojem potencjału spółki w ramach innowacyjnej technologii Active Glass" - czytamy dalej.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)