Dodatkowo w ramach procesu badania sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej Rainbow Tours zarząd postanowił o wprowadzeniu dodatkowych korekt obciążających wynik finansowy w łącznej kwocie 3 878 tys. zł, podano.

"Utworzenie przedmiotowych odpisów oraz innych korekt w konsekwencji będzie miało wpływ na wynik finansowy emitenta za rok obrotowy 2019 oraz na wynik finansowy grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019, przy czym w obu przypadkach jest to zdarzenie o charakterze niegotówkowym, co oznacza:

(-) zmniejszenie pierwotnie wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym kwoty zysku z działalności operacyjnej w wysokości 49 827 tys. zł do kwoty 36 681 tys. zł,

(-) zmniejszenie pierwotnie wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym kwoty wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) w wysokości 62 767 tys. zł do kwoty 49 621 tys. zł,

(-) zmniejszenie pierwotnie wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym kwoty zysku netto w wysokości 37 255 tys. zł do kwoty 26 118 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019 spółka przewiduje ujęcie przedmiotowych odpisów aktualizujących oraz innych korekt, co oznacza:

(-) zmniejszenie pierwotnie wykazanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym kwoty zysku z działalności operacyjnej w wysokości 51 612 tys. zł do kwoty 38 809 tys. zł,

(-) zmniejszenie pierwotnie wykazanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym kwoty wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) w wysokości 68 890 tys. zł do kwoty 56 087 tys. zł,

(-) zmniejszenie pierwotnie wykazanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym kwoty zysku netto w wysokości 37 824 tys. zł do kwoty 28 595 tys. zł, wskazano również.

Utworzenie przedmiotowych odpisów aktualizujących ma charakter księgowy i nie wywiera bezpośrednio żadnych negatywnych skutków związanych z przepływami gotówkowymi, a tym samym nie wpływa bezpośrednio na płynność spółki.

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019 została przewidziana na 30 czerwca 2020 roku.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)