"Zwyczajne walne zgromadzenie Introl postanawia zysk netto wypracowany przez spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie 4 465 086,39 zł przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zysku w przyszłych okresach" - czytamy w treści uchwały.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)