"Grupa na koniec I kwartału roku 2020 zakończonego w dacie 31 marca 2020 roku odnotowała stratę netto [ogółem] w wysokości 431 tys. zł a w analogicznym okresie roku 2019 strata grupy wyniosła 131 zł. Tak znaczący wzrost straty jest wynikową przychodów ze sprzedaży w roku 2019 przez spółkę NanoVelos S.A" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 431,14 tys. zł wobec 132,57 tys. zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,5 tys. zł w I kw. 2020 r. wobec 211,5 tys. zł rok wcześniej.

"W raportowanym okresie grupa nie odnotowała istotnych przychodów. Niemniej jednak z uwagi na podpisaną umowę z Marion Sp,. z o.o. na opracowanie technologii produkcji innowacyjnych maseczek ochronnych przychody będą widoczne w kolejnym kwartale grupy. Koszty działalności operacyjnej grupy utrzymują się na zbliżonym poziomie 0,4 mln zł zarówno w pierwszym kwartale 2019 jak analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 166,67 tys. zł wobec 115,25 tys. zł straty rok wcześniej.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)