Jak wskazała PAP Angelika Wójcik z PAIH, pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany organizatorów programu w tym roku. Agencja musiała przełożyć uruchomienie pierwszego naboru w ramach PMT z połowy marca na początek lipca.

Stawką w programie Polskie Mosty Technologiczne (PMT), który rusza 14 lipca, jest grant w wysokości 200 tys. zł w postaci pomocy de minimis oraz opracowanie i weryfikacja strategii wejścia na międzynarodowe rynki dla małych i średnich firm.

Szefowa projektu w PAIH przypomniała, że konkurs składa się z etapu krajowego i zagranicznego. Nabór poprzedza seminarium przygotowawcze dla firm. "Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków przyjdzie kolej na warsztaty tworzenia +szytej na miarę+ strategii" - wyjaśniła. Przedsiębiorców mają wspierać krajowi i zagraniczni eksperci.

Agencja zaznaczyła, że pierwszy tegoroczny konkurs w ramach PMT dotyczy wsparcia ekspansji na rynki Kanady, ZEA i Kazachstanu, który debiutuje w programie PTM. "Kazachstan zajmuje 25. lokatę w rankingu wolności gospodarczej (Doing Business) i od kilku lat notuje kilkuprocentowy wzrost PKB. Jednak polscy przedsiębiorcy dotąd nie korzystali chętnie z tego potencjału" - wyjaśniła Wójcik i przypomniała, że kraj ten zajmuje 50. miejsce na liście kierunków naszego eksportu.

Szefowa biura PAIH w Nur-Sułtanie Julia Horodecka, cytowana we wtorkowym komunikacie PAIH, zwróciła uwagę, że Kazachstan jest jedynym krajem w Azji Środkowej, który zawarł umowę o wzmocnionym partnerstwie z Unią Europejską. "Władze Kazachstanu są zainteresowane budową nowych zakładów przetwórczych i produkcyjnych. Zależy im również na dywersyfikacji gospodarki, aby oprócz przemysłu wydobywczego rozwijały się inne sektory" - wskazała i dodała, że nasi przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi inwestycyjne. Według niej wśród branż, w które warto inwestować na tamtejszym rynku są: budownictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT, ICT. Przestrzegła, że rynek kazachski jest podatny na wahania kursu lokalnej waluty. "Przedsiębiorcy powinni przed nawiązaniem współpracy z lokalnymi partnerami właściwie zabezpieczyć interesy firmy" – podkreśliła.

Reklama

Granty z naborów na rynki Kanady i ZEA w 2018 roku zostały przyznane 30 firmom, w ubiegłym roku rekomendację do wsparcia otrzymało 43 wnioskodawców.

Konkurs Polskie Mosty Technologiczne był organizowany dziewięciokrotnie; do tej pory wystartowało w nim ponad 900 polskich firm, a grant otrzymało blisko 300. PAIH podkreśliła, że część firm, która brała udział w ubiegłorocznym naborze podpisała kontrakty za granicą, inne czekają na finalizację negocjacji, które przerwała pandemia COVID-19. "Planujemy uruchomienie kolejnych rund konkursowych w tym roku, jednak będzie to zależało od rozwoju sytuacji epidemicznej w poszczególnych krajach" - wskazała Wójcik.

Program Polskie Mosty Technologiczne jest realizowany w latach 2018-2023 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. (PAP)

autor: Magdalena Jarco