"Akcjonariusz dominujący posiada aktualnie 28 004 838 akcji spółki stanowiących po zaokrągleniu 95,37% kapitału zakładowego spółki uprawniających do wykonywania 28 004 838 głosów na walnym zgromadzeniu spółki tj. po zaokrągleniu do 95,37% ogólnej liczby głosów w spółce. Zgodnie ze złożoną dokumentacją, przedmiotem przymusowego wykupu będą wszystkie akcje spółki nie będące w posiadaniu dominującego akcjonariusza należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy spółki, tj. 1 359 377 akcji spółki [4,63% kapitału i głosów]" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie ze złożoną dokumentacją przymusowy wykup rozpocznie się 29 lipca 2020 roku, a dzień wykupu został ustalony na dzień 3 sierpnia.

Cena wykupu jednej wykupywanej akcji zostanie określona przed ogłoszeniem przymusowego wykupu, podano także.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2018/2019 miała 602 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

(ISBnews)