"Patrząc na pomiary w ostatnich czterech latach, pomiędzy II a III kwartałem następowało obniżenie wartości głównego wskaźnika. Najczęściej spowodowane było to okresem wakacyjnym przypadającym na początek drugiego półrocza. W tym roku, z uwagi na trwający czas pandemii, jakiekolwiek trendy z poprzednich lat nie mają zastosowania, co widać w najnowszym odczycie. Nie dość, że główny indeks Barometru na III kwartał wzrósł w porównaniu do poprzedniego pomiaru, to w dodatku jest wyższy niż na początku tego roku i na końcu poprzedniego. Widać, że nastroje wyraźnie się poprawiają, przedsiębiorcy powoli próbują powrócić do normalności korzystając zarówno z rządowych pakietów pomocowych jak i wsparcia prywatnych instytucji, w tym finansowych. Miarą powrotu do punktu wyjścia będzie jednak powrót do inwestycji i większego zatrudnienia, a na te ruchy zarządzających mikro, małymi i średnimi firmami możemy poczekać w przypadku wybranych branż nawet 2-3 lata" - powiedział prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.

Zdecydowana większość respondentów Barometru na III kwartał br. (81%) planuje zachować dotychczasowy poziom inwestycji i większość z nich (78%) spodziewa się utrzymać podobne jak w ostatnich miesiącach zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. W tych obszarach polscy przedsiębiorcy zachowują ostrożność, podano także.

"W porównaniu z marcowym pomiarem (na II kwartał br., badanie zrealizowane już po wybuchu epidemii) zdecydowanie poprawiły się prognozy dotyczące sprzedaży i płynności finansowej. Zwiększenia zamówień w ciągu najbliższych miesięcy oczekuje 1 na 4 zapytanych przedsiębiorców (26%). W marcu tego zdania było niecałe 5% respondentów. Niższego poziomu sprzedaży spodziewa się 27,5% zapytanych, podczas gdy w II kwartale odsetek ten wyniósł aż 73%. Warto zwrócić uwagę, że odsetek optymistów sprzedażowych powrócił do poziomu z I kwartału br. W badaniu przed okresem epidemii wynosił on 25%" - czytamy dalej.

W najnowszym pomiarze więcej, niż na początku okresu epidemii, przedsiębiorców optymistycznie patrzy na płynność finansową swoich biznesów. Prawie 17% liczy na lepszą sytuację finansową, w marcu br. - tylko niecałe 3%. Jednak jest to słabszy wynik niż na początku tego roku - w I kwartale wyniósł 20%.

Wskaźniki dla firm mikro i średnich przekroczyły granicę "pesymizm-optymizm", z minimalnym wskazaniem na nastroje optymistyczne (50,1 pkt. dla firm mikro i 52,4 pkt. dla firm średnich). Nieco mniejszy optymizm można zaobserwować w przypadku firm małych (49,3 pkt.), jednak wynik ten jest zbliżony do poziomu z początku roku, podsumowano.

Europejski Fundusz Leasingowy powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole. Firma ma ponad 329 tysięcy klientów.

(ISBnews)