"Po okresie intensywnego rozwoju naszych produktów, obecnie priorytetem MedApp jest intensywna komercjalizacja naszych rozwiązań. Widzimy, że nasze produkty cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów. Stale pracujemy nad rozszerzeniem funkcjonalności już oferowanych aplikacji CarnaLife System oraz CarnaLife Holo analizując równolegle możliwość wdrożenia nowych rozwiązań wykorzystujących nasze główne kompetencje w obszarze gromadzenia dużych zbiorów danych, sztucznej inteligencji i mieszanej rzeczywistości. Wierzę, że pozyskanie dodatkowych środków w ramach nowej emisji akcji pozwoli przyspieszyć rozwój naszej spółki" - powiedział prezes Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.

Środki pozyskane w ramach emisji mają pozwolić spółce na zwiększenie skali działalności poprzez rozpoczęcie procesu certyfikacji CarnaLife Holo przez Agencję Żywności i Leków (FDA) w Stanach Zjednoczonych, a następnie wprowadzenie produktów do obrotu na rynku amerykańskim. Dadzą one również możliwość prowadzenia dalszych działań związanych ze sprzedażą rozwiązań oferowanych przez MedApp.

"Wejście na tzw. 'duży parkiet' oraz towarzysząca temu emisja akcji będą dla nas milowym krokiem w rozwoju MedApp. Pozyskane środki pozwolą nam na dalszą komercjalizację oraz sfinansowanie procesu certyfikacji FDA. Skalowanie i rozwój oferty naszej spółki w połączeniu z możliwością wejścia na rynek w Stanach Zjednoczonych otworzą nam drogę do największego rynku medycznego na świecie. Mamy świadomość jak ważny i wymagający jest to etap rozwoju naszej spółki - dodał Mędrala.

W ramach oferty publicznej akcji serii H MedApp S.A. zamierza wyemitować do 29 mln nowych akcji. Ostateczna cena emisyjna akcji zostanie ustalona w ramach procesu budowy księgi popytu.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)