"Zgodnie z uchwałą: (i) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia emitentowi zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji spółki, oznaczonych kodem 'PLBSCDO00017', z dniem 27 lipca 2020 r. nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW; (ii) zlecenia maklerskie na akcje emitenta przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 24 lipca 2020 r. (włącznie), tracą ważność" - czytamy w komunikacie.

AR Packaging Poznań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)