"Pan Piotr Adamczak nie podał przyczyn rezygnacji" - czytamy w komunikacie. Adamczak wszedł w skład zarządu Enei w styczniu 2016 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.