Rozpalenie kotła to kolejny etap prac rozruchowych, które mają na celu uruchomienie, regulację i optymalizacje poszczególnych układów bloku. W ubiegłym miesiącu strony podpisały aneks do umowy, który określił zasady dalszej realizacji kontraktu. Określono w nim zasady wykonywania przez wykonawcę prac dodatkowych, w tym dodatkowego opomiarowania i optymalizacji dysz palników węglowych, co w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo pracy kotła. Była to jedna z głównych rekomendacji niezależnej komisji awaryjnej, powołanej po awarii podczas próbnego rozruchu, która zdaniem komisji wydarzyła się z przyczyn niezależnych od wykonawcy, poinformowano.

"Bez ustaleń komisji co do przyczyn awarii i bez rekomendacji, jak w przyszłości uniknąć takiej sytuacji, kontynuowanie wielu prac technologicznych byłoby bezcelowe. Dlatego, choć z jednej strony zależy nam na jak najszybszym dokończeniu tej inwestycji, z drugiej, dopiero po zakończeniu prac komisji awaryjnej, mogliśmy nasze działania znacznie przyspieszyć, postępując zarazem w sposób, który nie doprowadzi do ponownego zatrzymania procesu uruchamiana bloku" - powiedział wiceprezes E003B7 Łukasz Hołubowski, cytowany w komunikacie.

"Uruchomiono pierwszy młyn węglowy i podano mieszankę paliwowo-powietrzną do palników węglowych, co w praktyce oznacza rozpoczęcie
testów pracy kotła na paliwie węglowym z około miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do terminów określonych w aneksie numer 8" -dodał.

W ramach kolejnych czynności rozruchowych, po zakończeniu optymalizacji układów paliwowych nastąpi synchronizacja bloku z siecią, którą spółka planuje przeprowadzić we wrześniu 2020 roku, zapowiedziano także.

Budowany w Jaworznie blok będzie miał moc 910 MW i będzie najnowocześniejszą jednostką tego typu w polskiej energetyce. Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska będą spełniać najbardziej rygorystyczne normy ochrony środowiska naturalnego, a sam blok będzie ważnym elementem przyszłego rynku mocy w Polsce.

Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)