"1 lipca ruszyliśmy z kolejnymi etapami oszczędzania. W kolejnych etapach (II i III) PPK adresowane będzie do 68 tys. firm, zatrudniających około 3,7 mln pracowników. Do 27 października należy wybrać instytucję finansującą, a do 10 listopada zawrzeć umowę z pracownikiem" - powiedział Borys na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że duża część firm średnich z II etapu wybrała już instytucje finansowe.

Reklama

"Już jest 11 374, czyli ponad połowa film średnich już dokonała wdrożenia PPK w swojej firmie. Nie zawarła jeszcze tych umów o prowadzenie PPK, ale ten główny etap w postaci wyboru instytucji finansowej jest już za nimi. Mamy też 2 tys. tych małych firm, które też już wybrały instytucje finansowe" - powiedział Borys.

Podkreślił, że wiele firm nie czeka na ostatni moment, tylko sprawnie wybiera instytucje finansowe i przygotowuje się do wdrożenia PPK.

Od 1 stycznia 2021 roku PPK mają być kierowane do sektora finansów publicznych i do mikroprzedsiębiorstw (około 800 tys. podmiotów). Zgodnie z założeniami 10 maja mija ostatni termin na zawarcie umowy o PPK.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Jest ona wdrażana etapami – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika. Od 1 lipca 2019 r. objęła firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., a od 1 stycznia 2020 r. firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników, a od 1 lipca - do najmniej 20 pracowników. Ostatni etap wdrażania PPK rozpocznie się w przyszłym półroczu.