Strata operacyjna wyniosła 18,58 mln zł wobec 7,07 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,79 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 135,2 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 20,25 mln zł wobec 6,34 mln zł straty rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)