Zysk netto ogółem wyniósł 23,9 mln zł w I kw. wobec 10,08 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 34,4 mln zł wobec 13,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 106,8 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 500,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 0,6 mln zł wobec 2,6 mln zł straty rok wcześniej.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)