"Rozpoczynamy działalność w segmencie gier dedykowanych technologii wirtualnej rzeczywistości. VR, zwłaszcza w ostatnim czasie, nabrał rozpędu w biznesie i zdobywa coraz większą widoczność w branży gamingowej. Ten trend obserwowaliśmy podczas pandemii koronawirusa, kiedy sprzedaż urządzeń VR dynamicznie wzrosła, zwłaszcza w USA. Niejednokrotnie w sklepach brakowało gogli. Poprzez powołanie spółki zależnej - VRFabric - teraz także my dołączamy do grona firm, które zaoferują tę popularną rozrywkę graczom" - powiedziała prezes Julia Leszczyńska, cytowana w komunikacie.

VRFabric będzie produkowało gry symulacyjne. Spółka zajmie się także portingiem gier na urządzenia VR z portofolio SimFabric oraz innych studiów zewnętrznych. Pierwszym projektem VR-owym w portfolio spółki będzie "Train Mechanic Simulator VR". Premiera gry planowana jest jeszcze w 2020 r., podano także.

"Na mocy zawartego pomiędzy spółkami porozumienia VRFabric wyda na gogle wirtualnej rzeczywistości cztery nadchodzących gry z portfolio SimFabric. Chodzi o 'Moon Village VR', 'Flipper Mechanic Simulator VR', 'Mushrooms: Forest Walker VR' oraz horror psychologiczny 'Cthulhu: Books of Ancients VR'" - czytamy także w komunikacie.

62% udziału w kapitale zakładowym VRFabric należy do SimFabric. Pozostałe zostały objęte przez dwa podmioty prawne oraz przewodniczącego rady nadzorczej SimFabric, Emila Leszczyńskiego. Na stanowisko prezesa zarządu w spółce zależnej została powołana Julia Leszczyńska, podano dalej.

Działalność w segmencie gier VR-owym to piąty filar strategii zrównoważonego rozwoju spółki. Pierwszy dotyczy produkcji własnych nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier. Drugim, jest świadczenie usług portowania w oparciu o umowy wydawnicze na projekty otrzymane od podmiotów zewnętrznych. Trzeci flar to działalność badawczo-rozwojowa. W maju spółka rozpoczęła działalność w segmencie gier mobilnych, czwarty filar działalności prowadzi pod szyldem spółki zależnej - MobileFabric, podsumowano w materie.

SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.

(ISBnews)