"Akcjonariusze iPOS odbyli (...) nadzwyczajne walne zgromadzenie, które uchwaliło m.in. podwyższenie kapitału zakładowego iPOS poprzez emisję 43 000 nowych akcji iPOS skierowaną wyłącznie do OEX (z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), które, po rejestracji podwyższenia kapitału w sądzie rejonowym, zapewnią OEX ok. 51% udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu iPOS i przejęcie kontroli nad spółką (również w wyniku przyjętych w zmienionym statucie iPOS ustaleń o charakterze korporacyjnym). Emitent zawarł w związku z powyższym ze spółką umowę objęcia akcji, o których mowa powyżej i wpłacił na rachunek bankowy spółki całość uzgodnionej ceny emisyjnej w kwocie 6 000 220 zł" - czytamy w komunikacie.

Działający od 2014 roku iPOS jest pomysłodawcą i twórcą pierwszego na rynku kasoterminala, łączącego funkcje urządzenia fiskalnego i terminala płatniczego. Kasoterminale iPOS są zintegrowane z autorską chmurową platformą informatyczną iPOS web, służącą do obsługi i analizy sprzedaży, zarządzania towarami oraz magazynem, udostępnianą w modelu SaaS. Urządzenia spełniają wszystkie wymogi tzw. kas online, co potwierdza certyfikacja Głównego Urzędu Miar. iPOS kieruje swoje rozwiązania do małych i średnich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną. Obecnie z rozwiązań iPOS korzysta blisko 3 tys. punktów sprzedaży. W 2019 roku przychody spółki wyniosły 2,7 mln zł, podano w osobnym komunikacie.

"Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju i budowy wartości Grupy OEX w oparciu o nowoczesne technologie. Spółka iPOS poszerzy nasze kompetencje w obszarze retail services, czyli handlu w lokalnych sklepach stacjonarnych, które obsługujemy od lat. Dzięki inwestycji oferta OEX zostanie powiększona o rozwiązania technologiczne umożliwiające klientom obsługę sprzedaży w punktach detalicznych i jej analizy w czasie rzeczywistym, jak również obsługę płatności, których znaczenie rośnie w związku z przechodzeniem konsumentów na rozliczenia bezgotówkowe. Oceniamy, że potencjał wzrostu iPOS w krótkim okresie jest znaczący ze względu na obowiązkową wymianę urządzeń fiskalnych w określonych grupach przedsiębiorców, która na podstawie obowiązujących przepisów będzie musiała zostać przeprowadzona przed 1 lipca 2021 r. W dłuższej perspektywie upatrujemy możliwości wzrostu w rozwoju platformy iPOS web poprzez dodawanie nowych usług np. w oparciu o analizę wielkich zbiorów danych i rozwiązania z zakresu AI oraz machine learning. Nie bez znaczenia są synergie z innymi spółkami z Grupy OEX. Nasze zespoły terenowe realizują obecnie kilkadziesiąt tysięcy wizyt miesięcznie w detalicznych punktach sprzedaży, a dołączenie oferty iPOS będzie kolejną wartością dodaną w portfelu świadczonych usług" - powiedział prezes OEX Jerzy Motz, cytowany w komunikacie.

Jak podaje OEX, rynek urządzeń fiskalnych jest szacowany na 1,6 mln aktywnych urządzeń, z czego 400 tys. to zaawansowane i specjalistyczne systemy kasowe, a ok. 1,2 mln to kasy fiskalne. Obecnie trwa największa, od momentu wprowadzenia obowiązku stosowania kas rejestrujących, wymiana urządzeń, która obejmuje kolejne grupy podatników.

"Spółka w pierwszych latach działalności skupiała się na opracowaniu technologii i stworzeniu prototypów, a także rozwoju autorskiej aplikacji web, będącej integralną częścią kompleksowego rozwiązania iPOS smart i smart+. W przyszłym roku spółka zamierza znacząco zwiększyć sprzedaż i przekroczyć próg rentowności. Dostarczamy rozwiązanie, które w cenie zwykłej kasy fiskalnej daje możliwości dotychczas dostępne jedynie w ramach drogich systemów. Szacujemy, że ze względu na obowiązkową wymianę kas, konkurencyjną cenę oraz unikatowe funkcjonalności, takie jak możliwość zdalnego zarządzania sklepem czy punktem usługowym i dostęp do danych analitycznych z dowolnego miejsca, spółka będzie sukcesywnie powiększała swój udział w rynku. Środki pozyskane z emisji akcji obejmowanych przez OEX, chcemy wykorzystać na realizację strategii rozwoju, która obejmuje zwiększenie bazy urządzeń, wzrost liczby abonamentów oraz rozwój funkcjonalności platformy iPOS web"- powiedział prezes iPOS Adam Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

Na podstawie podpisanej umowy inwestycyjnej OEX będzie miał również możliwość (lecz nie obowiązek) przeprowadzania kolejnych transz dofinansowania iPOS (w 2020 r. oraz 2021 r.) o łącznej wartości do ok. 6 mln zł, przy tzw. wycenie pre-money (czyli według stanu sprzed dzisiejszej inwestycji) 100% akcji iPOS):

- w przypadku dofinansowania zrealizowanego w okresie do 31 grudnia 2020 r., o maksymalnej wartości do ok. 3 mln zł - równej wycenie iPOS wyznaczonej przez pierwszą (zrealizowaną dziś) inwestycję OEX, tj. ok. 5,8 mln zł;

- w przypadku dofinansowania zrealizowanego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. - uzależnionej od osiągnięcia przez iPOS w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz (rozliczane następczo) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. określonych celów operacyjnych i finansowych, jednak w żadnym wypadku nie wyższej niż ok. 18 mln zł.

"Dofinansowanie, o którym mowa powyżej, jeżeli zostanie udzielone, będzie miało formę pożyczek z OEX do iPOS, które następnie zostaną rozliczone w drodze potrącenia z należnościami Spółki wobec OEX z tytułu objęcia akcji spółki o odpowiedniej wartości (liczba obejmowanych przez OEX akcji będzie pośrednio zależna od realizacji określonych celów przez iPOS)." - czytamy także.OEX S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży ecommerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Grupę OEX tworzy kilkanaście spółek, które zatrudniają łącznie ponad 1 500 osób w biurach i centrach operacyjnych zlokalizowanych w największych miastach Polski.

(ISBnews)