"Zarząd podjął uchwałę dotyczącą wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019/2020 zgodnie z następującymi parametrami: kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy to: 3 970 400 zł zł, która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,

- zaliczką będzie objęte 14 180 000 akcji spółki,

- kwota zaliczki przypadająca na 1 akcję spółki wyniesie: 0,28 zł,

- planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to 29 września 2020 r., a planowany dzień wypłaty zaliczki: 6 października 2020 r." - czytamy w komunikacie.

W związku z faktem, że H88 S.A. nie wykonuje praw z akcji spółki, zaliczka na te akcje nie zostanie wypłacona, podano także.

"Zgodnie z zapowiedziami, chcemy dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Rekordowe wyniki oraz wydłużony rok obrotowy sprawiały, że zdecydowaliśmy się na wypłatę zaliczki. Cieszymy się, że możemy dzielić się zyskiem z naszymi akcjonariuszami, co od początku naszej giełdowej historii było jednym z elementów naszej strategii. Dlatego podtrzymujemy politykę dywidendy i po zakończeniu roku również będziemy rekomendować wypłatę dywidendy" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w osobnym komunikacie.

Polityka dywidendowa R22 zakłada wypłatę co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, przy jednoczesnym wzroście wartości nominalnej na jedną akcje. Dywidenda za 2018/2019 r. obr. wyniosła 0,30 zł na jedną akcję, podano także.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)