Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wybranych przedsięwzięć deweloperskich oraz zakupy gruntów, podano.

"W najnowszej emisji zaproponowaliśmy obligatariuszom 2,6% marży ponad WIBOR 6M. Sfinalizowaliśmy książkę popytu na papiery dłużne o wartości 150 mln zł i tym samym zrealizujemy cały program emisji obligacji. Choć jest to jedna z pierwszych emisji obligacji korporacyjnych od początku lockdownu spowodowanego pandemią koronawirusa, to zakończyliśmy ją pełnym sukcesem. Czynności związane z organizacją procesu emisji z powodzeniem prowadzi BNP Paribas Bank Polska S.A. Atal jest doskonale znany na rynku kapitałowym i regularnie korzysta z finansowania pochodzącego z emisji obligacji. Nasz sprawdzony model biznesowy znajduje uznanie u inwestorów - to sprawia, że jesteśmy preferowanym partnerem instytucji finansowych" - powiedział prezes Atalu Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

6 sierpnia br. Atal informował, że rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji w trakcie kolejnych trzech miesięcy.

Atal w lutym br. przyjął program emisji obligacji, który zakłada emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 150 mln zł. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje nowych emisji spółka planuje włączyć do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)