"Na podstawie niniejszej umowy spółka jako twórca i współwydawca odpowiedzialna będzie za stworzenie gry na komputery PC, przy czym strony umowy przewidują możliwość wykonania gry na inne platformy m.in. Nintendo Switch. Movie Games S.A. jako zamawiający będzie właścicielem autorskich praw majątkowych do gry" - czytamy w komunikacie.

Z tytułu realizacji zawartej umowy Polyslashowi przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe płatne w ratach miesięcznych zgodnie z harmonogramem oraz wynagrodzenie zmienne w wysokości określonego procenta zysków netto ze sprzedaży gry, płatne na podstawie miesięcznych raportów sprzedaży gry. Umowa została zawarta na czas potrzebny do jej wykonania.

"Wysokość wynagrodzenia emitenta z tytułu zawartej umowy, ze względu na specyfikę branży produkcji gier, na moment jej zawarcia jest niemożliwa do określenia lub oszacowania. Wynagrodzenie spółki uzależnione jest od ilości sprzedanych egzemplarzy gry, którą trudno przewidzieć" - czytamy dalej.

Polyslash to studio z siedzibą w Krakowie. Największą produkcją studia jest gra "We. The Revolution". Należy do grupy kapitałowej PlayWay. Polyslash dziś debiutuje na rynku NewConnect.

(ISBnews)