"Zarząd Larq informuje, że otrzymał oświadczenie pani Anny Krawczyńskiej-Nowak, członka zarządu spółki, pełniącej funkcję prezesa zarządu spółki, o rezygnacji z pełnionej funkcji oraz członkostwa w zarządzie ze skutkiem na dzień 27 sierpnia 2020 roku, godz. 17:00" - czytamy w komunikacie.

Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.

(ISBnews)