Zysk operacyjny wyniósł 70 mln zł wobec 108 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 112 mln zł, co oznacza spadek o 46 mln zł r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 223 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 524 mln zł rok wcześniej.

Przychody spadły o 57% r/r głównie w wyniku istotnego ograniczenia zamówień na rynku pierwotnym oraz na szeroko pojęty aftermarket, jak również czasowego wstrzymania realizacji wybranych umów na dzierżawy oraz zmian w strukturze grupy, wyjaśniono w raporcie.

"W II kwartale 2020r. Grupa Famur osiągnęła bardziej niż satysfakcjonującą rentowność oraz przyzwoite kwartalne przepływy pieniężne, pomimo bezprecedensowo trudnych warunków otoczenia gospodarczego. Kontynuacja spadku cen węgla na globalnych rynkach w połączeniu z pandemią COVID-19 przyczyniły się do istotnego ograniczenia zamówień zarówno na rynku pierwotnym, jak i w obszarze usług serwisowych. Szczególnie trudna sytuacja występuje na rynku krajowym, gdzie produkcja węgla spadła w II kwartale 2020r. o ok. 26% rok do roku. Ten znaczący spadek wydobycia przy niewielkiej redukcji zapasów węgla u producentów miał istotny wpływ na zmniejszenie zamówień na szeroko pojęty aftermarket" - skomentował prezes Mirosław Bendzera, cytowany w raporcie.

Dodatkowo w wyniku pandemii COVID-19 przedsiębiorstwa wydobywcze w Polsce ogłosiły stan siły wyższej, jednocześnie informując swoich kontrahentów o czasowym wstrzymaniu części realizowanych dostaw zamówionych już maszyn i urządzeń oraz wybranych umów na dzierżawy kombajnów. Ograniczenia w ruchu transgranicznym oraz wprowadzane administracyjne restrykcje w Rosji, Kazachstanie i RPA spowodowały czasowe zawieszenie ich działalności operacyjnej oraz znacząco utrudniły pozyskiwanie nowych kontraktów i zleceń na usługi aftermarket. Powyższe czynniki przyczyniły się do ok 26% spadku przychodów aftermarket oraz ok. 19% r/r niższych przychodów z dzierżaw.

W I poł. 2020 r. spółka miała 83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 284 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 567 mln zł w porównaniu z 994 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 100 mln zł wobec 126 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)