Strata operacyjna wyniosła 7,14 mln zł wobec 3,66 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA wyniosła -5,5 mln zł i była niższa o 3,4 mln zł (r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,1 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 48,82 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsze dwa kwartały pod względem wyników tradycyjnie należą do najsłabszych w roku. Spadek przychodów rok do roku wynikał przede wszystkim z przesunięcia istotnej części dostaw na kolejne okresy przy jednocześnie mniejszej sprzedaży na rynku polskim i rosyjskim. Jest duża szansa, że w całym 2020 roku nasza grupa wyjdzie na plus. Pamiętajmy, że końcówka roku jest zwykle dla spółki najlepsza. Zdarza się, że w czwartym kwartale produkujemy więcej niż we wszystkich trzech poprzednich. Trudno natomiast przewidzieć jak pandemia odbije się na wynikach, możemy nadal mieć problem z odbiorem urządzeń przez klientów" - powiedział prezes Piotr Szewczyk, cytowany w osobnym komunikacie.

Dominującym rynkiem pod względem sprzedaży w I połowie br. był rynek polski, który stanowił 52% przychodów (47% w analogicznym okresie 2019 r.). Drugim kluczowym rynkiem pozostaje rynek rosyjski, który stanowił 31% wartości sprzedaży grupy (41% w pierwszym półroczu 2019 r.). Zarząd APS Energia planując rozszerzenie i usprawnienie działalności grupy na rynku rosyjskim podjął decyzję o utworzeniu na terytorium Federacji Rosyjskiej spółki o nazwie "Spółka zarządzająca APS Energia Invest Sp. z o.o." z siedzibą w Moskwie, która będzie pełniła funkcję operacyjno-zarządczą, podano także.

"Na 1 lipca 2020 r. portfel zamówień grupy APS Energia miał wartość ponad 144 mln zł (uwzględniono kontrakt na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych elektrowni atomowej "Akkuyu", który na dzień publikacji raportu jest niepewny)" - czytamy dalej.

Łączne nakłady inwestycyjne grupy w pierwszych sześciu miesiącach br. wyniosły 7,9 mln zł, w czym główny udział miał zakup nieruchomości w Jekaterenburgu. Niespełna 1 mln zł spółka wydała na dalszy rozwój swoich urządzeń. W I poł. 2020 roku zespół R&D APS Energia prowadził 7 projektów (3 projekty dedykowane dla przemysłu, 4 dla trakcji i transportu). W planach jest opracowanie nowych rozwiązań rozszerzających portfel produktów stosowanych m.in. w trakcji jezdnej oraz energetyce oraz modernizację specyfikacji technicznej urządzeń, które obecnie znajdują się w ofercie grupy, a także pozyskanie niezbędnych certyfikatów dla opracowywanych urządzeń.

"W fazie przygotowania do realizacji jest kolejny projekt rozwojowy dotyczący systemu dla rynku samochodów elektrycznych oraz jeden dla zastosowań przemysłowych. Dzięki podjętym już działaniom powstaną takie produkty jak: napędy tramwajowe, przetwornice statyczne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy magazyny energii" - podsumował prezes Szewczyk.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 1,11 mln zł wobec 2,49 mln zł straty rok wcześniej.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 134,76 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)