Strata operacyjna wyniosła 76,45 mln zł wobec 86,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 14,33 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 31,72 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 30,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 80,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 28,72 mln zł w porównaniu z 64,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 28,9 mln zł wobec 69,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Na dzień 30 czerwca br. powierzchnia najmu (GLA) inwestycji w budowie i przygotowaniu wynosiła 93,7 tys. m2, z czego Fabryka Norblina stanowiła 69%, Eurocentrum Hotel i Rezydencje - 30%. Wartość księgowa (z wyłączeniem wpływu MSSF 16) tych projektów wynosiła 832 mln zł i wzrosła o 13% od końca 2019 r. (Fabryka Norblina: 89%, Eurocentrum Hotel i Rezydencje - 10%), podano w sprawozdaniu zarządu.

Portfel nieruchomości grupy, konsolidowany w 100%, obejmuje łączną obecną i planowaną powierzchnię 158 tys. m 2, o wartości wynoszącej 1,5 mld zł na koniec I półrocza 2020 roku oraz docelowej wartości wynoszącej 2,2 mld zł. Portfel podzielony jest na segmenty: biura (45%, GLA: 71,2 tys. m2), handel, usługi i inne (32%; GLA: 50 tys. m2) oraz hotele i apartamenty (23%; GLA: 36,4 tys. m2), podano także.

Capital Park to firma inwestycyjna działająca na rynku nieruchomości w Polsce, od grudnia 2013 roku notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zarządza portfelem nieruchomości o łącznej powierzchni 213 tys. m2 i wartości rynkowej 1,8 mld zł. Flagowy projekt firmy realizowany obecnie to rewitalizacja dawnych zakładów Norblin, bracia Buch i T. Werner na warszawskiej Woli.

(ISBnews)