"23 września spodziewam się decyzji Komisji. Zamknięcie transakcji po uzyskaniu decyzji to nie będzie trwało miesiące, to będą dni - 'małe' tygodnie" - powiedział Lisiecki podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że nakłady inwestycyjne ponoszone obecnie w Koninie zostaną zrefinansowane w cenie sprzedaży. W I półroczu capex grupy wyniósł 74 mln zł, z czego tylko ok. 33 mln zł nie było zrealizowane w sprzedawanej spółce. Zarząd poinformował, że jeśli Impexmetal zostanie sprzedany, nakłady inwestycyjne Boryszewa w II półroczu będą na poziomie podobnym do capeksu za pierwsze sześć miesięcy z wyłączeniem Konina, czyli ok. 30 mln zł.

Warunkowa, przedwstępna umowa sprzedaży aktywów produkcyjnych zlokalizowanych w Koninie, tj. sprzedaży 190 mln akcji, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki Impexmetal na rzecz szwedzkiej spółki Gränges AB, podpisana została pod koniec listopada 2019 roku.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)