"Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji informuje o:

1) wygaśnięciu w dniu przeprowadzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, to jest w dniu 7 września 2020 roku kadencji wiceprezesa zarządu PBG pana Macieja Stańczuka oraz członka zarządu PBG pana Michała Maćkowiaka;

2) podjęciu przez radę nadzorczą w dniu 7 września 2020 roku uchwały w przedmiocie powołania w skład zarządu PBG pana Macieja Stańczuka i powierzenia funkcji wiceprezesa zarządu" - czytamy w komunikacie.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)