Zysk operacyjny wyniósł 15,53 mln zł wobec 74,58 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 15,5 mln zł, jest to o 59,1 mln zł mniej r/r, a marża EBIT-u w relacji do przychodów spadła do 1,9% wobec 7% w pierwszym półroczu 2019 r." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 797,81 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 1 066,71 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwsze półrocze 2020 r. wyniosła 719,6 mln zł, tj. o 241 mln zł mniej w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. Za 6 miesięcy 2020 r. sprzedaż ta stanowiła 90,2% sprzedaży ogółem, wobec 90% w analogicznym okresie 2019 r. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 78,2 mln zł, i spadła o 26,3% r/r" - czytamy także.

Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwsze półrocze 2020 r. wyniósł 46,5 mln zł, marża zysku brutto w relacji do całości przychodów wyniosła 5,8%. Dla porównania zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwsze półrocze 2019 r. wynosił 93,1 mln zł, a jego marża w relacji do przychodów wyniosła 8,7%, podano także.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,06 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)