Lista graczy oczekujących na zakup gry osiągnęła poziom około 130 000, podano.

"Mając na uwadze fakt, iż tworzenie gier komputerowych jest procesem długofalowym i wielowątkowym, opartym często na wsparciu ze strony podmiotów zewnętrznych, a także dostosowania premier gier do najlepszych okien wydawniczych, co powoduje okoliczności, w których planowany termin ukończenia gry może się wydłużyć, emitent postanowił dostosować dotychczasowe zasady dotyczące komunikacji w zakresie obowiązków informacyjnych przekazywania terminów premier gier komputerowych z okolicznościami, o których mowa powyżej" - czytamy w komunikacie.

Daty premier gier komputerowych umieszczane na platformie Steam będą miały charakter szacunkowy, zaś daty premier gier przekazane w formie raportu bieżącego będą datami ostatecznymi i wiążącymi, podkreślono.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)