"W Polsce obserwowaliśmy niezwykłe odbicie w maju i czerwcu i ono dokonuje się nadal, obserwujemy to też w III kw. Na rynku polskim w III kw. wyniki powinny być lepsze niż w zeszłym roku. Jak bardzo przekroczą one poziom sprzedaży i wyniku z zeszłego roku - zobaczymy" - powiedział Rakowski podczas konferencji prasowej.

"Te lepsze wyniki [w III kw.] będą dotyczyły całej grupy" - dodał. Wskazał, że szczególnie dotyczy to Niemiec i Skandynawii, a w dalszej perspektywie Amica "bardzo liczy na Rosję".

Rakowski powiedział, że o ile można już spodziewać się lepszych r/r przychodów i wyników grupy w III kw., to trudno powiedzieć, jak będzie w całym roku.

"Ale przełom III i IV kw. zawsze był [dla grupy] najlepszy. Przy braku założenia jakiegoś lockdownu i przy kontynuacji tego odbicia, będziemy próbować osiągnąć wyniki zeszłoroczne" - podkreślił.

"Spodziewamy się większych inwestycji w II półroczu. Są niezbędne do realizacji naszych inicjatyw w obszarze automatyzacji i digitalizacji" - poinformował także Rakowski.

Na rynku polskim sprzedaż w pierwszym półroczu w ujęciu r/r wzrosła o 3%. Niższa sprzedaż w pierwszym kwartale została zrekompensowana ponad 11% wyższą sprzedażą w drugim. Sprzedaż wyrobów własnych była o 5% wyższa niż w pierwszym półroczu 2019. W I półr. grupa widzi spadki sprzedaży w regionie zachodnim, które nastąpiły w wyniku epidemii COVID-19. Dotyczy to głównie takich rynków, jak Francja i Wielka Brytania. Natomiast na rynku niemieckim odnotowano wzrost sprzedaży o 2%. Rynek wschodni to głównie spadek sprzedaży na rynku rosyjskim w drugim półroczu o 15% spowodowany lockdownem. Na rynku ukraińskim przychody wyższe w pierwszym półroczu o 8%. Na tym rynku także przesunięcie w kierunku wyrobów własnych podniosło rentowność na sprzedaży. Na rynku południowym sprzedaż niższa w pierwszym półroczu o 19%. Na rynku czeskim i słowackim zanotowano wzrost o 3,4% r/r. Utrata sprzedaży dotyczy głównie klientów na rynku rumuńskim, podała wcześniej Amica.

W komentarzu do wyników za I półr. spółka podała też, że w obszarze działalności inwestycyjnej nabyła ponad 17,6 mln zł rzeczowych aktywów trwałych, o 15,6 mln zł mniej niż w 2019 r.

W I poł. 2020 r. spółka miała 39,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 251,2 mln zł w porównaniu z 1 332,5 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 87,9 mln zł wobec 87,5 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA: 6,9% vs 6,5%.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3 023 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)