"Grupa celuje we wzrost wartości sprzedanych produktów (GMV) w zakresie średnich wartości powyżej 40% [tj. ok. 45%] na rok kończący się 31 grudnia 2020 roku. Jeśli pandemia pozostanie pod kontrolą, bez powrotu do lockdownu w przyszłości, grupa oczekuje spowolnienia wzrostu GMV w 2021 roku, ponieważ roczny wzrost w segmencie e-commerce znormalizuje się i wskaźnik rocznego wzrostu GMV wyniesie w zakresie od wysokich 20-kilku procent do niskich 30-kilku procent w latach 2019-2021. W średnim okresie, grupa celuje w roczny wzrost GMV na poziomie niskich do średnich 20-kilku procent, zgodnie z obecną strategią grupy i jej planów kontynuacji innowacji dla użytkowników, podniesienia poziomu penetracji Smart! wśród kupujących i przedstawienia Allegro Fulfillment" - czytamy w prospekcie.

Spółka podała też, że w lipcu i sierpniu br. jej GMV wzrosło odpowiednio o 48% i 51%.

Pierwotna oferta publiczna akcji Allegro.eu, obejmująca łącznie nie więcej niż 187 826 087 akcji zwykłych (z wyłączeniem akcji dodatkowego przydziału), rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (book-building potrwa do 28 września), podała spółka w prospekcie emisyjnym. Przedział cenowy ustalono na 35-43 zł za akcję, zaś maksymalną cenę dla inwestorów detalicznych ustalono na 43 zł za akcję. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji na GPW - na 12 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie).

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.